Gwasanaeth gwerthu

01

 • Mae archwiliad ffatri ar-lein yn dderbyniol.
 • Gall gynorthwyo cwsmeriaid i gynllunio cynnyrch a dadansoddi galw system, fel y gall ein cynnyrch ddiwallu anghenion cwsmeriaid i'r graddau mwyaf, ac ar yr un pryd, gall buddsoddiad y cwsmer wneud y mwyaf o fanteision economaidd.
 • Gan gyfuno anghenion cwsmeriaid, gallwn ddarparu atebion personol wedi'u teilwra ar gyfer pob defnyddiwr i ddiwallu anghenion addasu cwsmeriaid.
 • Bydd y tîm gwerthu proffesiynol yn ateb eich cwestiynau ar-lein.
Top-miner-Sales-service-01
Top-miner-Sales-service-02

02

 • Cludo yn ôl y dull masnach y cytunwyd arno gyda'r cwsmer.
 • Mae gwybodaeth logisteg olrhain nwyddau yn cael ei bwydo'n ôl i gwsmeriaid ar unrhyw adeg.
 • Mae polisi gwarant y peiriant mwyngloddio fel a ganlyn:
  1. Darparu gwasanaeth gwarant 1 flwyddyn, os na chaiff ei niweidio gan bobl, gallwch ei anfon yn ôl i'n ffatri i'w atgyweirio;
  2. Ar gyfer pryniannau màs, byddwn yn dilyn eich maint prynu 1% o'r gymhareb yn darparu darnau sbâr ychwanegol.